۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه
بله اقا سلام أمروز مصلا تهران چشم من رو باز كرد فهميدم اينترنت بد است بازي بد. موبايل بد گوگل جاسوس سيا و ياهو وهابي است ! تارة يک جا يك مكينتاش اپل را دار زده بودن، با طناب اعدام آويزون بود! كاش بودي

۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

سفته

اين ألفبا فارسي واقعا بد است ما در بانك آخر نفهميديم تلفظ اين " سفته
" با فتحه است يا كسره يا ضمه ؟ من ميگم اين ألفبا به يک إصلاح درست و
حسابي احتياج داره! يا حدأقل بايد 4 تا حرف نوشتني براي صدا دار ها
اضافة شود . شما موافق نيستي ؟

۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه